CBVA Santa Monica Kiora and Sierra Sanchez (08/12/2018) - GusG